Het belang van excellente interpersoonlijke communicatie in een organisatie


Door Ellen Sebregts en Markus van Alphen

Zonder communicatie geen organisatie. Dat geldt zowel voor externe communicatie (hoe weet de buitenwereld wat de organisatie te bieden heeft) als voor interne communicatie (hoe zou een product of dienst tot stand kunnen komen zonder binnen de organisatie te communiceren). En een belangrijk onderdeel van die interne communicatie is op interpersoonlijk vlak: de manier waarop onderling gecommuniceerd wordt, bepaalt uiteindelijk hoe, wat en wanneer er gedaan wordt. Met andere woorden, de prestaties van de organisatie worden direct en indirect beïnvloed door interpersoonlijke communicatie. En dit geldt in alle drie richtingen: top-down, horizontaal en bottom-up. Wil je een excellente organisatie dan heb je excellente communicatie nodig en dus ook excellente interpersoonlijke communicatie. Maar waarom?

Intrinsieke motivatie

Het antwoord ligt grotendeels in het verschil tussen extrinsieke- en intrinsieke motivatie. Wanneer medewerkers naar hun werk komen om een salaris te verdienen (dat is een extrinsieke motivatie), dan zullen zij het nodige doen omdat het moet. Wanneer medewerkers naar hun werk komen omdat dat werk hen voorziet in hun behoeften, hen plezier geeft en een trots gevoel oplevert, dan doen zij wat zij moeten -en nog veel meer- omdat het leuk is (een intrinsieke motivatie). Het werken vanuit zo’n intrinsieke motivatie geeft de medewerker energie: hij of zij gaat naar het werk omdat hij of zij dat graag wil; hij of zij is daardoor een betrokken medewerker. Dat is goed voor de medewerker en dat is goed voor de organisatie.

Intrinsieke motivatie hangt samen met de drie psychische basisbehoeften die zorgen voor werktevredenheid zoals door Deci en Ryan in hun zelfdeterminatie theorie is verwoord:

  • De behoefte aan autonomie. Dit is de behoefte om zelf te bepalen wat je doet en niet onder druk te staan of gedwongen te worden om iets te doen.
  • De behoefte aan vakmanschap (of competentie). Dit is de behoefte om op een doeltreffende manier je werk te doen en de uitdagingen die dit werk met zich meebrengt. Mensen willen weten dat dat wat zij doen zinvol en goed is. Zij willen ook beter worden in dat wat zij doen.
  • De behoefte aan verbondenheid met anderen. Dit is de behoefte om positieve relaties met anderen op het werk te hebben en je geaccepteerd te voelen.

Een volgende blog behandelt wat nodig is voor excellente interpersoonlijke communicatie.